પ. પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ વિજય મેઘદર્શનસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ દ્વારા કર્મ ના સિધ્ધાંતો (Karma Philosophy)

પ્રશ્નપત્રો

પ્રશ્નપત્ર - ૧૨

પ્રશ્નપત્ર ૧૨

પ્રશ્નપત્ર - ૧૦

પ્રશ્નપત્ર ૧૦

પ્રશ્નપત્ર - ૯

પ્રશ્નપત્ર ૯

પ્રશ્નપત્ર - ૮

પ્રશ્નપત્ર ૮

પ્રશ્નપત્ર - ૭

પ્રશ્નપત્ર ૭

પ્રશ્નપત્ર - ૬

પ્રશ્નપત્ર ૬

પ્રશ્નપત્ર - ૫

પ્રશ્નપત્ર ૫

પ્રશ્નપત્ર - ૪

પ્રશ્નપત્ર ૪

પ્રશ્નપત્ર - ૩

પ્રશ્નપત્ર 3

પ્રશ્નપત્ર - ૨

પ્રશ્નપત્ર ૨

પ્રશ્નપત્ર - ૧

 

પ્રશ્નપત્ર ૧૧ (Question Paper 11)

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોએ બાર વ્રત અને તે દરેક વ્રતની આચારમંડિત વિલક્ષણ આચારસંહિતા ઘડી આપી છે. શ્રાવક અને શ્રાવિકા માટેના બાર વ્રતો ત્રણ ભાગોમાં વિભક્ત છે. ૧. અણુવ્રત : (મૂળભૂત નાના વ્રતો-નિયમો) ૨. ગુણવ્રત : (મૂળભૂત વ્રતોને બળ આપનાર ગુણરૂપ વ્રતો) ૩. શિક્ષાવ્રત : (સંસારમાં સાધુ જીવનની ઝાંખી […]
Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૧૨

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૧૦

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૯

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૮

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૭

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૬

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૫

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૪

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૩

Default Image

પ્રશ્નપત્ર – ૨

પ્રશ્નપત્ર – ૧

પ્રશ્નપત્ર – ૧

Default Image

પ્રશ્નપત્ર ૧૧ (Question Paper 11)

September 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Subscribe to Gyanprasar via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 190 other subscribers


Hit Counter by latest gadgets
%d bloggers like this: