પ. પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ વિજય મેઘદર્શનસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ દ્વારા કર્મ ના સિધ્ધાંતો (Karma Philosophy)

પ્રશ્નપત્ર ૧૧ (Question Paper 11)

શ્રી જિનેશ્વર ભગવંતોએ બાર વ્રત અને તે દરેક વ્રતની આચારમંડિત વિલક્ષણ આચારસંહિતા ઘડી આપી છે.
શ્રાવક અને શ્રાવિકા માટેના બાર વ્રતો ત્રણ ભાગોમાં વિભક્ત છે.

૧. અણુવ્રત : (મૂળભૂત નાના વ્રતો-નિયમો)
૨. ગુણવ્રત : (મૂળભૂત વ્રતોને બળ આપનાર ગુણરૂપ વ્રતો)
૩. શિક્ષાવ્રત : (સંસારમાં સાધુ જીવનની ઝાંખી કરાવતા અભ્યાસમૂલક વ્રતો)

અણુવ્રત પાંચ , ગુણવ્રત ત્રણ , અને શિક્ષાવ્રત ચાર છે.આ વ્રતો દ્વારા ગૃહસ્થોએ શું ન કરવું જોઈએ તેની વિશદ છણાવટ કરવામાં આવી છે.
આ દરેક વ્રતના પાંચ-પાંચ અતિચાર છે.અતિચાર એટલે ભૂલ-શરતચૂક. ગૃહસ્થોએ બાર વ્રતોના પાલનની સાથોસાથ દરેક વ્રતના અતિચારોનો પણ ત્યાગ કરવાનો છે.

શ્રાવક / શ્રાવિકા જીવનના બાર વ્રત :

પાંચ અણુવ્રત :

૧.સ્થૂલ પ્રાણાતિપાત વિરમણ વ્રત
૨.સ્થૂલ મૃષાવાદ વિરમણ વ્રત
૩.સ્થૂલ અદત્તાદાન વિરમણ વ્રત
૪.સ્થૂલ મૈથુન વિરમણ વ્રત
૫.સ્થૂલ પરિગ્રહપરિમાણ વ્રત

ત્રણ ગુણવ્રત :

૬. દિક્પરિમાણ વ્રત
૭.ભોગોપભોગ-વિરમણ વ્રત
૮.અનર્થદંડ વિરમણ વ્રત

ચાર શિક્ષાવ્રત :

૯.સામાયિક વ્રત
૧૦.દેસાવગાસિક વ્રત
૧૧.પૌષધોપવાસ વ્રત
૧૨.અતિથિસંવિભાગ વ્રત

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

March 2019
M T W T F S S
« Aug    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Subscribe to Gyanprasar via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 190 other subscribers


Hit Counter by latest gadgets
%d bloggers like this: