।। શ્રી કુંથુનાથાય નમઃ ।।

।। શ્રી પ્રેમ-ભુવનભાનુ-જયઘોષસૂરી-પં. ચંદ્રશેખર વિજય સદ્દ-ગુરૂભ્યો નમઃ ।।

શ્રી સાંતાક્રુઝ જૈન તપાગચ્છસંઘ ના આંગણે

શાસનપ્રભાવક પૂ. યુગપ્રધાન આચાર્યસમ

પં. શ્રી ચંન્દ્રશેખરવિજયજી મ.સાહેબના શિષ્યરત્ન

પ. પૂ. આ. શ્રી મેઘદર્શનસૂરીશ્વરજી મ. સાહેબની

શુભ નિશ્રામાં થનારી ચાતુર્માસિક આરાધનાઓનો

PRECAP

 

Leave a Reply