ગુરૂમા પ. પૂ. ચંદ્રશેખર વિજયજી મ. સા. આર્ટ ગેલેરી

ગુરૂમા પ. પૂ. ચંદ્રશેખર વિજયજી મ. સા. આર્ટ ગેલેરી

યુગપ્રધાન આચાર્યસમ પ. પૂ. પં. શ્રીમદ્દ ચંદ્રશેખર વિજયજી ની પુણ્યતિથી નાં દિને, તેમનાં શિષ્ય રત્ન પૂ. આચાર્ય શ્રીમદ્દ વિજય મેઘદર્શનસૂરીશ્વરજી મ. સા. ની નિશ્રામાં પૂજ્યશ્રી નાં ગુણસંભારણાં રૂપે એક આર્ટ ગેલેરી નું આયોજન કરાયેલ. શ્રી કુંથુ નાથ સ્વામી જૈન શ્વે. મૂર્તિપૂજક સંઘ નાં આંગણે અનેક ભક્તો એ

Read more

ચાતુર્માસિક આરાધનાઓ નો PRECAP

ચાતુર્માસિક આરાધનાઓ નો PRECAP

।। શ્રી કુંથુનાથાય નમઃ ।। ।। શ્રી પ્રેમ-ભુવનભાનુ-જયઘોષસૂરી-પં. ચંદ્રશેખર વિજય સદ્દ-ગુરૂભ્યો નમઃ ।। શ્રી સાંતાક્રુઝ જૈન તપાગચ્છસંઘ ના આંગણે શાસનપ્રભાવક પૂ. યુગપ્રધાન આચાર્યસમ પં. શ્રી ચંન્દ્રશેખરવિજયજી મ.સાહેબના શિષ્યરત્ન પ. પૂ. આ. શ્રી મેઘદર્શનસૂરીશ્વરજી મ. સાહેબની શુભ નિશ્રામાં થનારી ચાતુર્માસિક આરાધનાઓનો PRECAP

Read more